FACULTY WEBSITE

Bộ môn Hệ thống và Mạng Máy tính

Bộ môn Khoa học Máy tính

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

VIDEO B9

Người học sau khi tốt nghiệp hệ Đại học đào tạo từ xa ngành Công nghệ thông tin có thể ứng dụng tốt hơn tin học vào các ngành nghề chuyên môn của mình.

Có cơ hội làm việc tại các công ty xí nghiệp chuyên về lĩnh vực tin học. Học viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) hình thức ĐTTXa có thể làm việc tốt trong 4 lĩnh vực sau:

Ứng dụng Cơ Sở Dữ Liệu.

Phần mềm ứng dụng.

Ứng dụng web.

Quản trị mạng.

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thông tin theo hình thức ĐTTXa có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ trong chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ Thông tin.

VIDEO 303B10

Học viên hoàn tất chương trình học của giai đoạn Cao đẳng, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng với danh hiệu Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông..

Trường hợp Học viên đã học xong giai đoạn Cao đẳng (giai đoạn 1), đang học giai đoạn hoàn tất đại học (giai đoạn 2), vì một lý do cá nhân (hợp pháp) không tiếp tục học và muốn được cấp bằng Cao đẳng thì phải bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp Cao đẳng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng với danh hiệu Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông..

Học viên hoàn tất chương trình học của giai đoạn Đại học, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp hoặc thi đạt các môn thi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với danh hiệu Cử nhân đại học ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.

Học viên đã được nhận bằng bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông, thì sẽ không được làm các thủ tục để nhận bằng Cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin hình thức Đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông.